Ma 2020. február 23., vasárnap, Alfréd napja van.

Főmenü

Kiadványok

 AESZ-füzetek

Nem lehet elmenni a szován

„Szavainkban – népnyelvünkben – múltunk számos eleme rejtekezik. Ezek némelyikét ma már csak nyelvészeink ismerik és tanítják. Népünk természetesen, ösztönszerűen és hagyományosan viszi és adja tovább, nemzedékről nemzedékre, apáról fiúra, olykor azonban –  ez sem ritka és szintoly természetes: nagyapáról unokára. A sorból véletlenül sem szabad kifelejtenünk a nagyanyákat. Hiszen nemcsak manapság, hanem régente is többnyire a nanókák voltak együtt naphosszat a család, a rokonság meg a szomszédság  apróságaival. Ennek ismeretében még inkább érthetővé válik számunkra, hogy általuk a szóhagyományozódás leginkább kötött voltával van dolgunk, már csak azért is, mivel a régi világ körülményei sokszor életük végéig falun belül tartották az asszonyokat.
A kalotaszegi nyelvjárást – legalább száz éve – sokan tanulmányozták (akárcsak vidékünk néprajzát, népköltészetét, zenéjét, táncát); köztük is kitűnik Szabó T. Attila nyelvtudós és tanítványainak munkássága. (...)
Nyelvjárási vizsgálódásaik közzétett eredményeihez képest aligha mondhatunk sok újat a nyelvi rendszer egészét illetően. Legfeljebb az utóbbi évtizedek köznyelvi hatásának bizonyos fokozódását lehetne kimutatni több helyen is.
Mindazáltal – noha a nyelvész urak és hölgyek a maguk pászmáján „jobban tudják” a dolgokat –  sokszor az az érzése a falu belső világát ismerő embernek, hogy tiszteletet parancsoló adatgyűjteményük és tüzetes rendszereik mögül éppen csak az élő nyelv nem sejlik fel a maga egészében és teljes valóságában, ihol talán még színpompájában, másutt hagyult-fakult voltában is ódon zamatokat őrizően ...
Vistai szójegyzékünk ilyen irányú szeretne lenni, habár eleve érezzük, hogy talán csak szerény kóstolót tud nyújtani.”
(Részlet Vistai András János Nem lehet elmenni a szován című könyvéből, amely az AESZ-füzetek sorozatban jelent meg.)  

  

A könyv megrendelhető az aesz@planet.ro email-címen vagy a 0267/311940-es telefonszámon.

ÁRA: 13 lej

 

Szótárak

A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet kiadványai

Hírhordó

© AESz, 2008. Minden jog fenntartva. Grafika: Ördög-Gyárfás Ágota. Webdesign: http://www.voidart.ro/