Ma 2020. augusztus 8., szombat, László napja van.

Főmenü

Kiadványok

 Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai

Nyelvek és nyelvváltozatok I–II. kötet
(Köszöntőkötet Péntek János tiszteletére)

Szerk. Benő Attila – Szilágyi N. Sándor

A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet kiadványsorozatának negyedik kiadványaként megjelenő könyv több mint 100  nyelvészeti tanulmányt tartalmaz. A tanulmányok szerzőinek többsége  a magyar és nemzetközi nyelvtudomány kimagasló képviselői, akadémikusok, egyetemi oktatók, kutatók. A kötet szerzői között olyan közismert nevekkel találkozunk, mint Balázs Géza, Gergely Piroska, Juhász Dezső, É. Kiss Katalin, Kontra Miklós, Petőfi S. János, Szabó Zoltán, Szathmáry István, Szépe György stb. A szerzők nagy többsége magyarországi nyelvész, irodalmár, de Erdélyben, Felvidéken és Kárpátalján élő szerzők is képviseltetik magukat.
A kötet Péntek János akadémikust kívánja köszönteni a több mint négy évtizedes oktatói és tudományos pályája elismeréseként. A több mint száz szerző ebből a célból küldött írásával is elismerte, hogy Péntek János méltó arra, hogy köszöntőkötet jelenjen meg az ő tiszteletére.
A kötetben közölt tanulmányok a kétnyelvűség, a kisebbségi magyar nyelvváltozatok, az erdélyi magyar nyelv sajátosságait jellemzik hangtani, lexikai, jelentéstani és névtani vonatkozásokkal. Egyébként a kötetre a tartalmi sokszínűség és változatosság jellemző.
Ennek a kétkötetes kiadványnak a megjelenése az utóbbi évek egyik legrangosabb magyar nyelvészeti könyv  megszületését fogja jelenteni, hiszen a kortárs magyar nyelvtudomány szinte minden jelentős szerzője szerepel benne a legidősebb generációtól a legfiatalabbakig.

 

A könyv megrendelhető az aesz@planet.ro email-címen vagy a 0267/311940-es telefonszámon.

ÁRA: 50 lej 
 

AESZ-füzetek

Szótárak

Hírhordó


 

© AESz, 2008. Minden jog fenntartva. Grafika: Ördög-Gyárfás Ágota. Webdesign: http://www.voidart.ro/