Ma 2020. február 23., vasárnap, Alfréd napja van.

Főmenü

Versenyek

Versenyek feladatlapjai

Implom József Helyesírási Verseny - országos döntő, 2012.

A tollbamondást és feladatlapot összeállította: Cs. Nagy Lajos és N. Császi Ildikó

 

Tollbamondás
 
Ki ne ismerné serdülő korunk egyik legemlékezetesebb olvasmányának, a Toldinak a szerzőjét, Nagyszalonta leghíresebb magyar szülöttét, Arany Jánost? Ebben az évben, 2012. október 22-én emlékezünk halálának 130. évfordulójára.
Arany János 1817. március 2-án született. Apja kevés földdel és kis házzal biro földműves volt. Iskoláit 1823 és 1833 között végezte Nagyszalontán, majd Debrecenben. Ezután Kisújszálláson segédtanítóskodott egy esztendeig. 1844-től görög irodalmi alkotásokat és Shakespeare-drámákat fordított, de már kisgyerek kora óta verseket is írt.
Az elveszett alkotmány című vígeposzával megnyerte a Kisfaludy Társaság 25 arannyal járó pályadíját. Igazi sikert, elismerést és Petőfi barátságát azonban az 1846 nyarán írt Toldi hozta meg számára. Petőfi nagy lelkesedéssel és örömmel így üdvözölte a Toldi íróját:
„Toldi írójához elküldöm lelkemet
Meleg kézfogásra, forró ölelésre! ...
Olvastam, költőtárs, olvastam művedet,
S nagy az én szívemnek ő gyönyörűsége.”
Arany Ilosvai Selymes Péter Toldiját alakította át, az ősi szövegből csak 1-2 részletet hagyott meg. A főszereplő eredetileg nevetséges figuráját hőssé, eszményivé, a nép nyelvét megközelítővé formálta. Éppen erre figyelt föl Petőfit is.
Az 1848-as forradalom alatt mint nemzetőr szolgált, ezért a szabadságharc bukása után bujdosnia kellett. Elveszítette állását. Fél évig Geszten, a Tisza családnál nevelősködött.
1860-ban Pestre költözött, ahol bekapcsolódott a pesti irodalmi és politikai életbe. 1865-ben a Magyar Tudományos Akadémia titkára lett, 1870-ben főtitkárrá választották.
Az 1877-es nyarat a Margit-szigeten (Margitszigeten) töltötte. A Kapcsos könyvbe – melyet barátjától, Gyulai Páltól valószínűleg Nagykőrösön kapott ajándékba – írta be a költő a Margit-szigeti (margitszigeti) tölgyek alatti csendes magányában az Őszikék költeményciklusát.
 50 pont


Feladatlap

1. Húzd alá a helyes alakot, és alkosd meg -i (-beli) képzős származékát! Írd le a képzős formát a kipontozott helyre!
Ady Endre-Társaság
Ady Endre-társaság
Ady Endre társaság
Ady Endre Társaság
…………………………………………………………………………………………………...

székely nemzeti muzeum
Székely nemzeti Múzeum
Székely Nemzeti Múzeum
Székely nemzeti museum
…………………………………………………………………………………………………...

erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület
Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület
erdélyi magyar Közművelődési Egyesület
Erdélyi magyar közművelődési egyesület
…………………………………………………………………………………………………...

Bolyai János Matematikai Társulat
Bólyai János matematikai-társulat
Bolyai János Matematikai-társulat
Bólyai János matematikai társulat
……………………………………………………………………………………………...........

Báthory István Elméleti Líceum
Báthory István Elméleti líceum
Báthory István elméleti líceum
Báthory István Elméleti-líceum
…………………………………………………………………………………………………...
(helyes névválasztás 5x1 p., helyes alak 5x1 p. – dupla v. semmi: nevenként 2 v. 0) 10 pont


2. Írd le a megadott nevek mellé a kiejtett formájukat! Válaszd el a neveket az összes lehetséges helyen, s írd le őket!
THEWREWK...............................................................................................................................

BEETHOVEN...............................................................................................................................

CZUCZOR....................................................................................................................................

GERBEAUD.................................................................................................................................

PASTEUR.....................................................................................................................................

JÓSIKA.........................................................................................................................................

CHOPIN........................................................................................................................................

BATTHYÁNY..............................................................................................................................

KEÖCHEREPY............................................................................................................................

PAÁL............................................................................................................................................
10 pont


3. Írd le a megadott szavak -val, -vel ragos alakját!
céh ……………... cseh …………….... doh ……………….. düh ………………. juh ...................... méh ……......…….. sah ……...….......... oláh ……………… pléh …………….. rüh ..........................
5 pont

4. Melyiket írjuk egybe?
spanyol + nátha .........................................................................
spanyol + nyelv .........................................................................
spanyol + meggy .........................................................................
spanyol + viasz ..........................................................................
spanyol + fal ..........................................................................
spanyol + tagozat ..........................................................................
spanyol + nő ..........................................................................
spanyol + táncos ...........................................................................
8 pont


5. Készíts párbeszédet a folyamatos szövegből! Tedd ki a megfelelő írásjeleket is!
Két székely atyafi nézelődik a vásár után a brassói Fekete-templom körül Csodálják az öreg építményt, megnézik a Honterus-szobrot, majd távolról nézik a tömött tornyot, melynek ablakain át jól látszik a nagyharang Mondja, bátya szól a fiatalabbik hogyan kerülhetett az a hatalmas harang a toronyba Hát hogyan másképp, mint csengettyű korában
9 pont
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

6. Írd be a hiányzó ly-t vagy a j-t!

dato……a, cseve….., gödö…...e, taré…..., homá……, kvárté……, zsinde……,
paré….., szamurá…., dele…..es, gu…….a, há…….og, pó…...a, ha…...dú, cser…….e

15 pont

7. Húzd alá a szöveg hibásan írt szavait, s írd le őket helyesen a kipontozott helyre!
Őseink kr.u. 750-táján érkesztek a Don és az azovi tenger közöt elterülő Levédiába. A Magyarnép eggyik eredet mondája − a Hunorról és Magorrol szóló − e tájhoz vezet vissza. Néhány év tized mulva továbvándoroltak Nyugati irányba, s a IX sz-ban Etel-közben találjuk őket.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
20 pont

8. Rövid vagy hosszú a mássalhangzó? Egészítsd ki az alábbi szavakat a zárójelben megadott betűvel!

hé…a (j, jj), sza…agot (l, ll), po…ász (gy, ggy), vá…adt (ny, nny), ki…ebb (s, ss)

pá…ik (l, ll), e…es (gy, ggy), u…ong (j, jj), be…fentes (n, nn), a…elé (f, ff)
10 pont

9. Pótold a hiányzó magánhangzókat!

o – ó fot…grafál, ir…nikus, Osl…ban
ö – ő bölcs…de, Alsó…rs, reg…s
u – ú strukt…rális, százh…szat
ü – ű rev…, b…nhődik
i – í sztereot…pia, szerv…z, homon…ma
13 pont


Megoldás

1. Húzd alá a helyes alakot, és alkosd meg -i (-beli) képzős származékát! Írd le a képzős formát a kipontozott helyre!
Ady Endre Társaság Ady Endre társasági
Székely Nemzeti Múzeum székely nemzeti múzeumi
Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület erdélyi magyar közművelődési egyesületi
Bolyai János Matematikai Társulat Bolyai János matematikai társulati
Báthory István Elméleti Líceum Báthory István elméleti líceumi
Helyes névválasztás 5x1 p., helyes toldalékos alak 5x1 p. – dupla v. semmi: nevenként 2 vagy 0. Összesen 10 pont.

2. Írd le a megadott nevek mellé a kiejtett formájukat! Válaszd el a neveket az összes lehetséges helyen, és írd le őket!
THEWREWK [török] THEW-REWK
BEETHOVEN [bétóven] BEE-THO-VEN
CZUCZOR [cucor] CZU-CZOR
GERBEAUD [zserbó] GER-BEAUD
PASTEUR [pasztőr] PAS-TEUR
JÓSIKA [józsika] JÓ-SI-KA
CHOPIN [sopen] CHO-PIN
BATTHYÁNY [battyányi] BAT-THYÁ-NY
KEÖCHEREPY [kőcserepi] KEÖ-CHE-RE-PY
PAÁL [pál] NEM LEHET ELVÁLASZTANI
Minden helyes kiejtett alak 0,5 pont, minden helyesen elválasztott név 0,5 pont. Összesen 10 pont.

3. Írd le a megadott szavak -val, -vel ragos alakját!
céh CÉHVEL cseh CSEHVEL doh DOHHAL düh DÜHVEL juh JUHVAL
méh MÉHVEL sah SAHHAL oláh OLÁHVAL pléh PLÉHVEL rüh RÜHVEL
Minden helyes megoldás 0,5 pont. Összesen 5 pont

4. Melyiket írjuk egybe?
spanyolnátha, spanyol nyelv, spanyolmeggy, spanyolfal,
spanyol tagozat, spanyol nő, spanyol táncos, spanyolviasz
Minden helyes alak 1 pont. Összesen 8 pont.

5. Készíts párbeszédet a folyamatos szövegből! Tedd ki a megfelelő írásjeleket is!

Két székely atyafi nézelődik a vásár után a brassói Fekete-templom körül. Csodálják az öreg építményt, megnézik a Honterus-szobrot, majd távolról nézik a tömött tornyot, melynek ablakain át jól látszik a nagyharang.
– Mondja, bátya – szól a fiatalabbik – hogyan kerülhetett az a hatalmas harang a toronyba?
– Hát hogyan másképp, mint csengettyű korában?
A bekezdések tévesztése (1-1= 3), a párbeszédjel elhagyása (1-1= 2) és a mondatvégi írásjelek tévesztése (1-1 = 4). Összesen 9 hibapont.
6. Írd be a hiányzó ly-t vagy a j-t!
datolya csevej gödölye taréj homály kvártély zsindely paréj szamuráj delejes gulya hályog pólya hajdú cserje
Minden helyes megoldás 1 pont. Összesen 15 pont.

7. Húzd alá a szöveg hibásan írt szavait, s írd le őket helyesen a kipontozott helyre!
Őseink Kr. u. 750 táján érkeztek a Don és az Azovi-tenger között elterülő Levédiába. A magyar nép egyik eredetmondája − a Hunorról és Magorról szóló − e tájhoz vezet vissza. Néhány évtized múlva tovább vándoroltak nyugati irányba, s a IX. sz.-ban Etelközben találjuk őket.

Őseink kr.u. 750-táján érkesztek a Don és az azovi tenger közöt elterülő Levédiába. A Magyarnép eggyik eredet mondája − a Hunorról és Magorrol szóló − e tájhoz vezet vissza. Néhány év tized mulva továbvándoroltak Nyugati irányba, s a IX sz-ban Etel-közben találjuk őket.
Összesen 20 pont.
tovább: térben igekötő: továbbhalad, továbbvándorol; időben: határozószó: tovább alszik, tovább javul

8. Rövid vagy hosszú a mássalhangzó? Egészítsd ki az alábbi szavakat a zárójelben megadott betűvel!

hé.J.a (j, jj), sza.L.agot (l, ll), po.GGY.ász (gy, ggy), vá.NY.adt (ny, nny), ki.S.ebb (s, ss), pá.LL.ik (l, ll), e.GY.es (gy, ggy), u.JJ.ong (j, jj), be.NN.fentes (n, nn), a.F.elé (f, ff)
Minden szó 1 pont. Összesen 10 pont.

9. Pótold a hiányzó magánhangzókat!

o – ó fot.O.grafál, ir.O.nikus, Osl.Ó.ban
ö – ő bölcs.Ő.de, Alsó.Ö.rs, reg.Ö.s
u – ú strukt.U.rális, százh.Ú.szat
ü – ű rev.Ü., b.Ű.nhődik
i – í sztereot.Í.pia, szerv.I.z, homon.I.ma
Minden helyes megoldás 1 pont. Összesen 13 pont.
 

 

© AESz, 2008. Minden jog fenntartva. Grafika: Ördög-Gyárfás Ágota. Webdesign: http://www.voidart.ro/