Ma 2020. február 25., kedd, Géza napja van.

Főmenü

Versenyfelhívások

 Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Verseny

Versenyszabályzat a 2016/2017-os tanévre

 

A verseny célja a diákok anyanyelvi és irodalmi műveltségének gyarapítása. A vetélkedő elvárásrendszerében alapvető követelmény a három korosztálynak megfelelő anyanyelvi műveltség, kreativitás, beszédkészség és a két nagyobb korosztályban a magyar irodalomban, történelemben való tájékozottság. Az általános iskolások és a középiskolások számára megfogalmazott nyelvi kérdések, feladatok kötődhetnek a verseny helyszínéhez, illetve kötődnek egy időszerű irodalmi, történelmi évfordulóhoz: idén a bibliai témával a reformáció emlékévéhez. A vetélkedő anyanyelvi műveltséget mérő játékok, feladatok helyes megoldásából kerekedik ki, és a verseny kerete, zene, vetítés, képek, játékvezetői magyarázat teremti meg a sajátos hangulatát. A verseny kiírásában megjelölünk egy ajánlott könyvészetet.

A versenyt a Magyar Nyelv Napjai keretében az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége (AESZ), a Napsugár gyermeklap, a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület, a rendezvény helyszínét biztosító iskola (2017-ben a kézdivásárhelyi Gábor Áron Szakképző Líceum) és a Kovászna Megyei Tanfelügyelőség szervezi, a szaktanfelügyelők és/vagy a módszertani körfelelősök, valamint az erre vállalkozó magyartanárok és tanítók segítségével.


A verseny lebonyolítása:

A vetélkedőt három kategóriában szervezzük: kisiskolások, általános iskolások és középiskolások számára. A megmérettetés elsődleges színtere az a tanintézmény, amelyben a versenyzők tanulmányaikat végzik. Itt rendezik meg az iskolai fordulót. A továbbjutó csapatok számára indokolt esetben a megyei tanfelügyelőségek megszervezik a megyei selejtezőt.

A IV. osztályosok a Napsugár gyermeklap hét lapszámában (szeptember–március) közölt anyanyelvi feladatok megoldásával gyűjthetik össze az országos döntőn való részvételhez szükséges pontszámot. Azokban a megyékben, ahol szerveznek anyanyelvi csapatversenyt, e verseny eredményét és a Napsugár-játék pontszámát összesítve dől el, hogy kik a továbbjutók.

Az országos vetélkedőn a IV–XII. osztályosok kategóriánként egy-egy csapattal vehetnek részt Arad, Bákó, Beszterce-Naszód, Bihar, Brassó, Fehér, Hargita, Hunyad, Kolozs, Kovászna, Máramaros, Maros, Szatmár, Szeben, Szilágy, Temes megyéből, valamint Bukarestből.
Az egyes megyéktől fennmaradt helyek az érdeklődés függvényében visszaoszthatók.

A csapatok összetétele: az országos döntőre küldött csapat 3 tagból áll.

  Az országos döntőre továbbjutók adatait és a kísérőtanár adatait, a mellékelt adatlap  szerint, a megyei szervezők 2017. április 10-éig az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége (AESZ) irodájába (cím: aesz@planet.ro) küldik el.

A IV. osztályosok megyei versenyeiről a szaktanfelügyelőknek 2017. április 10-éig kell tájékoztatniuk a Napsugár szerkesztőségét. Az országos vetélkedőre továbbjutók névsorát 2017. április 15-én tesszük közzé.

Az országos döntő helyszíne: Kézdivásárhely. Időpontja: 2017. május 11–14.

 

A IV. osztályosok  versenyének témája: Mesterségek városa.

Ez csupán a feladatok keretét képezi, hangulatát adja majd meg, a csapatoknak nem a mesteréségekből vagy Kézdivásárhely történetéből kell készülniük, hanem a szokásos anyanyelvi játékokat gyakorolniuk, hogy korukhoz mérten legyen gazdag a szókincsük, ismerjenek sok közmondást, szólást, rokon értelmű szót, kifejezést, írjanak minél helyesebben, olvassanak folyékonyan és kifejezően, szeressenek és tudjanak alkotó módon gondolkodni, véleményüket megfogalmazni, csapatban játszani.

A verseny forgatókönyve 6-8 írásbeli nyelvi játékot, 1 olvasási és 1 szövegalkotási próbát tartalmaz majd.

Ajánlott könyvészet a IV. osztály számára:

A Napsugár gyermeklap Szólj, szám rovata 2008-tól 2016-ig

Szép „szerével”. A Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedő 2001 és 2010 között lezajlott tíz országos döntőjének feladatsora, Napsugár Kiadó, Kolozsvár, 2016

Szólj, szám! A Napsugár gyermeklap anyanyelvi feladatai 1998 októberétől 2007 decemberéig, Napsugár Kiadó, Kolozsvár, 2014


Az V-VIII. osztályosok számára a verseny témája: Bibliai nevek (A legismertebb bibliai személy- és földrajzi nevek).

A versenynek két része lesz:

1.    Egy interaktív csapatverseny a Bibliai nevek témában, amely során a résztvevők tanúsítják kreativitásukat, a kijelölt szakirodalomban való jártasságukat és nyelvi leleményüket.

2.    Egy előre elkészített (max. 5 perc) jelenet szabadon választott bibliai személlyel kapcsolatban. Minden csapat bemutatóját a zsűri a helyszínen értékeli, az erre kapott pontszám a végső pontszám része lesz.

Ajánlott könyvészet:

Ladó János: Magyar utónévkönyv Akadémiai Kiadó, Budapest, 1997.

Keresztnevek enciklopádiája:

       http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tinta/TAMOP-4_2_5-09_Keresztnevek_enciklopediaja/adatok.html

Tótfalusi István: Ki kicsoda a Bibliában? Anno Kiadó. Budapest,1999.

Bibliai kislexikon gyerekeknek. Budapest, 1997.

Kisokos - Bibliai nevek jelentése:       http://mek.oszk.hu/00000/00056/html/264.htm

És a témában az interneten elérhető más anyagok.

 

A IX–XII.-esek számára a verseny témája: Bibliai eredetű szállóigék.

A reformáció emlékévében a középiskolás diákok a biblia nyelvi vonatkozásaiban való jártasságukról, pontosabban a bibliai eredetű szállóigék ismeretéről tesznek tanúságot.

A versenynek két része lesz:

1.    Egy interaktív csapatverseny a Bibliai eredetű szállóigék témában, amely során a résztvevők tanúsítják kreativitásukat, a kijelölt szakirodalomban való jártasságukat, nyelvi leleményüket.

2.    Egy előre elkészített rövid (max. 5 perc) ppt-bemutató egy szabadon választott bibliai szállóigéről. A ppt-ben a csapatok bemutatják a szállóige eredetét (bibliai szövegkörnyezetét), illetve annak továbbélését különböző művészeti ágakban (pl. képzőművészet, irodalom). Minden csapat bemutatóját a zsűri a helyszínen értékeli, az erre kapott pontszám a végső pontszám része lesz.

Ajánlott könyvészet:

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_545_03_Magyar_kozmondasok_nagyszotara/ch16.html

http://rmpsz.ro/uploaded/tiny/files/eokt/01_-_zsemlyei_janos/05allandosult_kapcsolatokk55.pdf

https://hu.wikiquote.org/wiki/Bibliai_k%C3%B6zmond%C3%A1sok

A tematikához kapcsolódó szóbeli és írásbeli feladatok mindkét évfolyam számára: helyesírás; helyes ejtés, nyelvhelyesség általában; szókincsfejlesztés, szólások, közmondások; olvasottság; nyelvi találékonyság, játékos szóalkotás; fogalmazókészség.

 

Eredményes felkészülést, vidám játékot kívánunk.

© AESz, 2008. Minden jog fenntartva. Grafika: Ördög-Gyárfás Ágota. Webdesign: http://www.voidart.ro/