Ma 2020. február 25., kedd, Géza napja van.

Főmenü

Hírek

IMPLOM JÓZSEF HELYESÍRÁSI VERSENY, IX–XII. osztály

VERSENYSZABÁLYZAT A 2009/2010-ES TANÉVRE

A magyar helyesírási normák ismerete nemcsak a magyar nyelv tantárgyának, hanem minden műveltségi területnek az anyagához hozzátartozik, és az Implom József helyesírási versennyel nemcsak anyanyelvi tudást, hanem az általános műveltség fejlesztésének ügyét is szolgáljuk.
A versenyt a középiskolák IX–XII. osztályos tanulói számára az Oktatási és Kutatási Minisztérium Kisebbségi Főosztálya, az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége (AESZ), a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Főgimnázium szervezi, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszéke szakmai felügyeletével, a szaktanfelügyelők és/vagy a módszertani körfelelősök, valamint az erre vállalkozó magyartanárok segítségével.
– A verseny célja: anyanyelvünk ápolása, a nyelvhasználat iránt érzett felelősségtudat és az anyanyelv szeretetének erősítése. A versenyen a diákok helyesírási képességét mérjük.
– A verseny egységes módon lehetővé teszi a részvételt minden középiskolás számára, tekintet nélkül arra, hogy az ország mely régiójában él.
– A verseny minden fordulóján a versenyzők évfolyamtól függetlenül egységes tollbamondást írnak, és egységes helyesírási feladatlapot töltenek ki. A versenyen kb. 110 perc áll a diákok rendelkezésére. A tollbamondás időtartama nincs korlátozva, a feladatlapok kitöltésének időtartama 90 perc. Holtverseny esetén bármilyen szintű versenyen a tollbamondások pontszáma döntő érvényű. A javítás és értékelés részleteit a feladatlapokhoz mellékelt útmutatók tartalmazzák.
– Az első, iskolai forduló kivételével minden fordulón a diákok sorszámot kapnak, a sorszámukat az azonosító adatlapot tartalmazó borítékra írják, a borítékok pedig leragasztva a verseny szervezőinél maradnak a verseny végéig. Csak a javítás befejezése után szabad a sorszámokat a diákok nevével azonosítani. A helyesírási verseny minden fordulójának anyagát 1 évig meg kell őrizni. A versenyzőknek, valamint a felkészítő tanároknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy előre egyeztetett időpontban megtekintsék saját feladatlapjukat és saját tollbamondásszövegüket, illetve saját diákjuk munkáját.
– A megmérettetés elsődleges színtere az az intézmény, amelyben a versenyzők tanulmányaikat végzik. Itt rendezik meg az iskolai fordulót, amelyen lehetőség szerint az iskola minden diákjának részvételét javasoljuk. Az iskolai fordulót az iskola magyartanára(i) szervezi(k). Az iskolai fordulók megszervezését 2009. december 20-ig javasoljuk. Ennek a fordulónak a győztesei képviselik az intézményt a megyei fordulóban.
– Az iskolai forduló feladatlapjainak megszerkesztéséről, sokszorosításáról, a javítás megszervezéséről stb. a helyi szervezők maguk gondoskodnak.
– Az iskolai versenyek feladatlapjait és tollbamondásait a versenyt követő 2 napon belül ki kell javítani, az eredményeket az adott iskolában közzé kell tenni, a továbbjutók adatait a megyei versenyfelelősnek továbbítani (beérkezési határidő: legkésőbb 2010. január 6).
– A megyei fordulót a szaktanfelügyelők, a módszertani körök felelősei és az erre vállalkozó magyartanárok rendezik. A verseny feltételeiről, a javítócsoportról és az ellenőr(ök)ről a megyei forduló szervezői gondoskodnak. (Az ellenőr(ök) feladata a javítás egységesítése és esetleges felülbírálása.) Ez az alkalom lehetővé teszi azt is, hogy a javítás idején a versenyzők és a kísérők aktuális nyelvi-nyelvhasználati kérdéseket vitassanak meg. Arra vonatkozóan, hogy egy adott megyében a megyei fordulóra hány diák juthat tovább, és melyek a továbbjutás feltételei, az egyes megyék maguk döntik el. Ezt a belső versenyszabályzatot a megyei versenyfelelősök 2009. december folyamán rögzítik, és ismertetik az iskolai fordulók szervezőivel.
(Javasoljuk, hogy a megyei fordulóra való továbbjutáshoz minimum 130 pontot kelljen elérni a kétszázból. Azokban a megyékben, ahol vannak működő módszertani körök (körzetek) ez kiegészíthető azzal, hogy abban az esetben, ha egy adott módszertani körhöz/körzethez tartozó összes iskolából adott évfolyamon senki nem éri el a130 pontos határt, a módszertani körhöz tartozó iskolák számától függetlenül évfolyamonként egy diák juthasson tovább a megyei fordulóra. Szórványmegyékben az alacsonyabb ponthatár meghatározása lehet célszerű.)
– A megyei forduló feladatlapjait a verseny napján kell kijavítani. A feladatlapokat és a javítókulcsot a verseny megyei szervezői e-mailben kapják meg a versenyt megelőző napon az AESZ-irodától.  A feladatok sokszorosítása/másolása a szervezők feladata.
– Az egyes fordulók anyagát a verseny megkezdése előtt – a titkosítás szabályainak betartásával – csak a versenyfelelős kolléga tekintheti meg. A verseny anyagát a verseny megkezdése előtt még fénymásolás céljából sem láthatja olyan szervező kolléga, akinek a versenyen saját tanítványa vagy saját gyermeke indul. Ilyenkor a fénymásolást más, független kollégára szükséges rábízni.
– A megyei és az országos forduló feladatlapjai az egész Kárpát-medencére vonatkozóan egységesek. A feladatlapokhoz részletes kulcsot, a tollbamondásszövegekhez részletes útmutatást küldünk. (Az egyes fordulók helyesírási feladatlapjait és a tollbamondás-szövegeket a Szegedi Tudományegyetem tanára, dr. Nagy L. János, valamint az országos verseny zsűritagjai dr. Cs. Nagy Lajos [Pázmány Péter Katolikus Egyetem] és dr. N. Császi Ildikó [Károli Gáspár Református Egyetem] tanárai állítják össze.)
– A magyarországi, gyulai döntő időpontjához való igazodás érdekében az egész Kárpát-medencében a megyei fordulók dátuma egységesen 2010. január 16. (szombat) 10 óra. A szabályzat értelmében tehát egyetlen megyében sem lehet – semmilyen kivételes indokkal – ezen időpont előtt vagy után megrendezni a versenyt. A megyei fordulón részt vevő versenyzők és kísérő tanáraik utazási költségeivel kapcsolatos kiadásokat saját iskolájuknak kell biztosítania.
– Az IMPLOM JÓZSEF HELYESÍRÁSI VERSENYnek 2009-től van országos döntője. A megyei fordulók eredményei alapján megyénként a magyarul tanuló diákok összlétszámának függvényében: Hargita megyéből 7, Kovászna és Maros megyéből 6-6, Bihar, Kolozs, Szatmár és Szilágy megyéből 4-4, Arad, Brassó, Fehér és Máramaros megyéből 3-3, Beszterce−Naszód, Hunyad és Temes megyéből 2-2, Szeben megyéből, valamint Bukarestből 1-1 diák juthat tovább az országos döntőre. Az alsó ponthatár 150 a maximális 200 pontból, de kivételes esetekben az egyes megyék maguk döntik el (a megyei forduló eredményeinek függvényében), hogy az adott keretszámoknak megfelelően milyen kritériumok alapján választják ki azokat a diákokat, akiket legesélyesebbnek tartanak arra, hogy az országos fordulón jól szerepeljenek. Minden megyéből csak egy kísérőtanárt tudunk fogadni.
– Az országos döntőre továbbjutók adatait (név, személyi szám – CNP −, osztály, iskola, helység, megye, felkészítő tanár neve, pontszám) a megyei szervezők a szervező iskola felelősének, Erdély Juditnak (cím: erjudit@yahoo.com) és az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége (AESZ) irodájába (cím: aesz@planet.ro)  küldik el. Beküldési határidő: 2010. január 19. (kedd estig). Az országos döntő színhelye Sepsiszentgyörgy, szervezője a Mikes Kelemen Főgimnázium. Időpontja. 2010. január 29. (péntek), 9 óra.

Megjegyzések: A verseny egyes fordulóira évfolyamtól függetlenül a magyar nyelv helyesírási szabályzatából kell a tanulókat felkészíteni. Ehhez bármilyen helyesírási gyakorlókönyv használható, amit a magyartanár jónak tart, javasoljuk  az Akadémiai Kiadó A magyar helyesírás szabályai és/vagy az Osiris Helyesírás kiadványokat.

Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége
Levélcím: 520003 Sf. Gheorghe/ Sepsiszentgyörgy
Str. Gróf Mikó Imre  4/1/C/10, vagy: Pf./ CP 141.
Tel./Fax. 0267–311940
E-mail: aesz@planet.ro

Mikes Kelemen Főgimnázium
Erdély Judit
Levélcím: 520023 Sepsiszentgyörgy
Kriza János u. 1–3.
Tel/fax: 0267-35140
E-mail: erjudit@yahoo.com
 

© AESz, 2008. Minden jog fenntartva. Grafika: Ördög-Gyárfás Ágota. Webdesign: http://www.voidart.ro/