Ma 2020. február 23., vasárnap, Alfréd napja van.

Főmenü

Hírek

Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny - V-VIII. osztály

 

    VERSENYFELHÍVÁS

   
    Idén 12. alkalommal hirdetjük meg a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny hazai (iskolai, megyei és országos) fordulóit az V–VIII. osztályosok számára – azzal a reménnyel, hogy idén újabb iskolákat is sikerül bekapcsolni ebbe a versenybe, illetve hogy a két éve „tömegversennyé” vált első fordulón idén is minden/minél több V–VIII. osztályos diák részt vesz. A magyar helyesírás tudása ugyanis nemcsak a magyar nyelv tantárgyának, hanem minden műveltségi területnek az anyagához hozzátartozik, és ezzel a versennyel nemcsak anyanyelvünk ápolását, hanem az általános műveltség fejlesztésének ügyét is szolgáljuk.
   
   
    VERSENYSZABÁLYZAT A 2010/2011-ES TANÉVRE

- A versenyt az Oktatási, Kutatási és Ifjúsági Minisztérium Kisebbségi Főosztálya, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszéke szervezi az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége (AESZ), a kolozsvári Brassai Sámuel Elméleti Líceum, a szaktanfelügyelők és/vagy a módszertani körfelelősök, valamint az erre hosszú távon vállalkozó magyartanárok segítségével az általános iskolák V–VIII. osztályos tanulói számára.
- A verseny célja: anyanyelvünk ápolása, a nyelvhasználat iránt érzett felelősségtudat és az anyanyelv szeretetének erősítése. A versenyen a diákok helyesírási képességét mérjük.
- A verseny egységes módon lehetővé teszi a részvételt minden egyes általános iskolás számára, tekintet nélkül arra, hogy az ország mely régiójában él.
- A verseny minden fordulóján a versenyzők évfolyamonként más-más tollbamondást írnak, és más-más helyesírási feladatlapot töltenek ki. A versenyen kb. 60 perc áll a diákok rendelkezésére. A tollbamondás időtartama nincs korlátozva, a feladatlapok kitöltésének időtartama 40 perc. Holtverseny esetén bármilyen szintű versenyen a tollbamondások döntenek. A javítás és értékelés részleteit a feladatlapokhoz mellékelt útmutatók tartalmazzák. (A feladatlapokhoz részletes kulcsot, a tollbamondásszövegekhez részletes útmutatást küldünk.) Az egyes fordulók helyesírási feladatlapjait és a tollbamondásszövegeket az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszékének oktatói állítják össze. Felelős: Antalné Szabó Ágnes.
- Az egyes fordulók anyagát a verseny megkezdése előtt – a titkosítás szabályainak betartásával – csak a versenyfelelős kolléga tekintheti meg. A verseny anyagát a verseny megkezdése előtt még fénymásolás céljából sem láthatja olyan szervező kolléga, akinek a versenyen saját tanítványa vagy saját gyermeke indul. Ilyenkor a fénymásolást más, független kollégára szükséges rábízni.
- Az első, iskolai forduló kivételével minden fordulón a diákok sorszámot kapnak. Csak a javítás befejezése után szabad a sorszámokat a diákok nevével azonosítani. A helyesírási verseny minden fordulójának anyagát 1 évig meg kell őrizni. A versenyzőknek, valamint a felkészítő tanároknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy előre egyeztetett időpontban megtekintsék saját feladatlapjukat és saját tollbamondásszövegüket, illetve saját diákjuk munkáját.
- A megmérettetés elsődleges színtere az az intézmény, amelyben a versenyzők tanulmányaikat végzik. Itt rendezik meg az iskolai fordulót, amelyen az iskola minden diákjának részvételét javasoljuk. Az iskolai fordulót az iskola magyartanára(i) szervezi(k). A szaktanfelügyelők gondoskodnak arról, hogy minden iskola helyi szervezője időben kapja meg a helyi forduló feladatlapjait és javítókulcsait. Az iskolai fordulók időpontja nem rögzített, de azt 2010. november 26. és 2010. december 15. kell megtartani. Ennek a fordulónak a győztesei képviselik az intézményt a megyei fordulóban.
- Az iskolai forduló feladatlapjainak sokszorosításáról, a javítás megszervezéséről stb. a helyi szervezők maguk gondoskodnak. A feladatlapokat, illetve a hozzájuk tartozó javítókulcsokat e-mailben küldjük el a verseny megyei szervezőinek (2010. november 26-án) a versenyfeladatoknak az iskolákhoz való továbbjuttatását ők biztosítják.
- Az iskolai versenyek feladatlapjait és tollbamondásait a versenyt követő 2 napon belül ki kell javítani, az eredményeket az adott iskolában közzé kell tenni, a továbbjutók adatait pedig a megyei versenyfelelősnek kell továbbítani (beérkezési határidő 2010. december 20.).
- A megyei fordulót a szaktanfelügyelők, a módszertani körök felelősei és az erre hosszú távon vállalkozó magyartanárok rendezik. A verseny feltételeiről, a javítócsoportról és az ellenőr(ök)ről a megyei forduló szervezői gondoskodnak. (Az ellenőr(ök) feladata a javítás egységesítése és esetleges felülbírálása.) Ez az alkalom lehetővé teszi azt is, hogy a javítás idején a versenyzők és a kísérők aktuális nyelvi-nyelvhasználati kérdéseket vitassanak meg. Arra vonatkozóan, hogy egy adott megyében a megyei fordulóra hány diák juthat tovább, és mik a továbbjutás feltételei, az egyes megyék maguk döntik el. Ezt a belső versenyszabályzatot a megyei versenyfelelősök 2010. november 26-ig rögzítik, és ismertetik az iskolai fordulók szervezőivel.
(Tömbmagyar megyékben javasoljuk, hogy az iskolai forduló (évfolyamonként és iskolánként) két-két győztese képviselhesse az intézményt a megyei fordulóban, abban az esetben, ha az adott iskolában nincs több mint két párhuzamos osztály. Három párhuzamos osztály esetén évfolyamonként három-három diákot lehessen küldeni a megyei fordulóra, négy párhuzamos osztály esetén négyet-négyet, öt vagy annál több párhuzamos osztály esetén ötöt-ötöt. A megyei fordulóra való továbbjutáshoz minimum 80 pontot kelljen elérni a százból. Azokban a megyékben, ahol vannak működő módszertani körök ez kiegészíthető azzal, hogy abban az esetben, ha egy adott módszertani körhöz tartozó összes iskolából adott évfolyamon senki nem éri el a nyolcvan pontos határt, a módszertani körhöz tartozó iskolák számától függetlenül évfolyamonként egy diák juthasson tovább a megyei fordulóra. Szórványmegyékben az alacsonyabb ponthatár meghatározása lehet célszerű.)
- A megyei forduló feladatlapjait a verseny napján kell kijavítani. A feladatlapokat és a javítókulcsot a verseny megyei szervezői e-mailben kapják meg 2011. február 16-án. A feladatok sokszorosítása/másolása a szervezők feladata.
- A megyei fordulók időpontja egységesen 2011. február 19. (szombat), 9 óra. A szabályzat értelmében tehát egyetlen megyében sem lehet – semmilyen kivételes indokkal – ezen időpont előtt vagy után megrendezni a versenyt. A megyei fordulón részt vevő versenyzők és kísérő tanáraik költségeivel kapcsolatos kiadásokat nem áll módunkban megtéríteni. De ezt a kellő anyagi háttérrel rendelkező iskolák, illetve helyi, megyei tanácsok, alapítványok, támogatók megtehetik.

- A SIMONYI ZSIGMOND HELYESÍRÁSI VERSENYnek két éve van országos döntője. A megyei fordulók eredményei alapján megyénként a magyarul tanuló diákok összlétszámának függvényében Hargita megyéből 7, Kovászna és Maros megyéből 6-6, Bihar, Kolozs, Szatmár és Szilágy megyéből 4-4, Arad, Brassó, Fehér és Máramaros megyéből 3-3, Beszterce-Naszód, Hunyad és Temes megyéből 2-2, Bákó és Szeben megyéből, valamint Bukarestből 1-1 diák juthat tovább az országos döntőre. Az egyes megyék maguk döntik el (a megyei forduló eredményeinek függvényében), hogy az adott keretszámoknak megfelelően milyen kritériumok alapján választják ki azokat a diákokat, akiket legesélyesebbnek tartanak arra, hogy az országos fordulón jól szerepeljenek.
- Az országos döntőre továbbjutók adatait (név, pontszám, személyi szám, osztály, iskola, helység, megye, felkészítő tanár neve és e-mail címe) a megyei szervezők a bemkecsilla@yahoo.com címre, valamint a döntőt szervező iskolának az enikoiszlai@yahoo.com címre küldik be. (Mindkét címre szükséges az adatokat határidőre továbbítani!) Beküldési határidő 2011. február 28. (hétfő)
- Az országos döntő színhelye Kolozsvár, szervezője a Brassai Sámuel Elméleti Líceum. Időpontja 2011. április 9. (szombat).
- Az országos verseny győztesei (évfolyamonként 3-3) képviselik majd Romániát a budapesti, Kárpát-medencei döntőben. Időpontja május utolsó szombatja, 2011-ben május 28., 10 óra. A legeredményesebb két diák felkészítő tanárának lehetősége van kísérőként részt venni a döntőn. A többi kísérőt az utaztatás stratégiai szempontjainak függvényében fogjuk felkérni. A kísérő tanárok feladata a diákok állandó felügyelete és a szabadidős tevékenységek megszervezése.


Megjegyzések: A verseny egyes fordulóira évfolyamonként elsősorban a magyarországi tantervben szereplő helyesírási ismeretekből kell a tanulókat felkészíteni. Ehhez bármilyen helyesírási gyakorlókönyv használható, amit a magyartanár jónak tart. A 2010/2011-es tanévre vonatkozó tananyagot osztályonként és fordulónként a csatolmány tartalmazza.
Mivel a feladatlapok a magyarországi tanterv alapján vannak összeállítva, amely eltér némileg a hazaitól (l. a csatolt tananyagbeosztást ITT), ajánljuk, hogy a korábbi versenyek feladatlapjait is tekintsék meg/át. A magyarországi fordulók feladatlapjait, valamint a tollbamondások szövegét az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszéke utólag kötetben közzéteszi (vö. Írás–kultúra–felelősség. Simonyi Zsigmond helyesírási verseny, 2000. tavasz–2001. tavasz. Szerk.: Antalné Szabó Ágnes. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2001, 20032; Helyesírásunk öröksége. Simonyi Zsigmond helyesírási verseny, 2002. tavasz–2003. tavasz. Szerk.: Antalné Szabó Ágnes. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004; Helyesírási tudáspróbák. Simonyi Zsigmond helyesírási verseny, 2003. ősz–2005. tavasz. Szerk.: Antalné Szabó Ágnes. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2005.) Minta feladatlapok a verseny hivatalos honlapjáról is letölthetők: http://simonyi.mnyt.hu
 
Elérhetőségek:
Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége
Levélcím: 520003 Sf. Gheorghe/ Sepsiszentgyörgy
Str. Gróf Mikó Imre  4/1/C/10, vagy: Pf./ CP 141.
Tel./Fax. 0267–311940
E-mail: aesz@planet.ro

BBTE Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék
Levélcím: 400202 Kolozsvár, Horea u. 31.
Tel/Fax: 0264-432417,
E-mail (Kádár Edit): ekadar@yahoo.com
Mobil: 0745-431670

Brassai Sámuel Elméleti Líceum
Levélcím: 400105 Kolozsvár
B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 9.
Tel/fax: 0264-596159
enikoiszlai@yahoo.com

Oktatási, Kutatási és Ifjúsági Minisztérium Kisebbségi Főosztálya
Levélcím: 010168 Bukarest
G-ral Berthelot utca, 28-30.
Telefon: 021- 5046218
Fax: 021-3104215
 

© AESz, 2008. Minden jog fenntartva. Grafika: Ördög-Gyárfás Ágota. Webdesign: http://www.voidart.ro/