Ma 2020. szeptember 30., szerda, Jeromos napja van.

Főmenü

Hírek

Erdélyi nemzeti jelentőségű intézmények

Erdély
Nemzeti jelentőségű intézmények
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és Partiumi Keresztény Egyetem működés
Protestáns Teológiai Intézet működés
Mezőségi Szórványkollégium, Válaszút szórv. Kollégium
Mezőségi Téka Szórványkollégium, Szamosújvár szórv. Kollégium
Bástya Kollégium, Vice szórv. Kollégium
Erdélyi Múzeum Egyesület (EME) működés+program
Házsongárd Alapítvány működés+program
Romániai Magyar Pedagógus Szövetség működés+program
Szent Ferenc Alapítvány működés+program
Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (+ Fiókok) működés+program
Kincses Kolozsvár (Kolozsvári Magyar Napok) program
11 intézmény
Nemzeti jelentőségű programok (meghívásos pályázatként meghirdetve)
Jelentős szakmai és kulturális intézmények működésének támogatási programja működés+program
Szórványkollégiumi programok (kollégium+iskolabusz) működés+program
Felsőoktatási háttérintézmények támogatási programja (BBTE, MOGYE, MME) működés+program
Kulturális és tudományos médiatámogatási program működés+program
Színházak, bábszínházak, néptáncegyüttesek támogatási programja működés+program
Nemzeti jelentőségű intézmény és program: összesen 16 db

Meghirdették az erdélyi nemzeti jelentőségű programokat a Máért szórvány szakbizottsága idei első ülésén. A budapesti tanácskozáson szó volt a külhoni magyar óvodák éve programról, és a csángó oktatási program körül kialakult vitás kérdésekről is, Lélfai Koppány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. vezetője pedig az elmúlt időszak főbb változásairól számolt be. Kántor Zoltán, a nemzetpolitikai kutatóintézet igazgatója bemutatta a 2012 – A külhoni magyar óvodák éve program szakmai hátterét, Répás Zsuzsanna nemzetpolitikai helyettes államtitkár pedig a csángó oktatási program körüli vitás kérdésekről számolt be.

A résztvevőket a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kedden meghirdetett erdélyi meghívásos pályázatokról is tájékoztatták. A meghívásos pályázati felhívások célja azon kiemelt nemzeti jelentőségű szervezetek, intézmények, illetve programok támogatása, amelyek különösen nagy hangsúlyt fektetnek az erdélyi magyarság önazonosságának megőrzésére – áll a dokumentumban.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. erdélyi nemzeti jelentőségű programok keretében felsőoktatási háttérintézmények támogatására (25,2 millió forint keretösszeg), szakmai és kulturális szervezetek támogatására (64,5 millió forint keretösszeg); médiatámogatási program keretében kiadványok, folyóiratok, szaklapok megjelentetésére (15 millió Ft keretösszeg) írt ki pályázatot. Felhívást tettek közzé színházak, bábszínházak, táncegyüttesek támogatására (51,5 millió forint keretösszeg) szórványkollégiumok működtetésének és/vagy programjainak, illetve iskolabusz program támogatására (38,6 millió forint keretösszeg). A pályázatokat postai úton lehet az alapkezelőhöz, illetve az erdélyi kirendeltséghez eljuttatni 2012. április 2. és 2012. május 7. között

Meghívásos pályázati kiírás

Jelen pályázat célja Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása jegyében.
A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására kíván ösztönözni, e célokat tükröző pályázatok támogatásával.


A pályázati felhívás tárgya:

Romániai illetőségű, a határon túli magyar közösségfejlesztésben és kulturális tevékenységben meghatározó szerepet vállaló intézmények működésének és/vagy programjainak támogatása.

A pályázatra meghívott intézmények:
András Alapítvány
Barabás Miklós Céh
Bernády Alapítvány
Diakónia Keresztyén Alapítvány
Erdélyi Kárpát Egyesület
Erdélyi Kézmíves Céh
Erdélyi Magyar Adatbank
Erdélyi Magyar Filmszövetség
Erdélyi Magyar Írók Ligája
Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság
Erdély Mentőcsoport
Gondviselés Segélyszervezet
Heltai Gáspár Alapítvány
Jakabffy Elemér Alapítvány
Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság
Kriterion Közművelődési Alapítvány
Kolozsvári Magyar Diákszövetség
Kolozsvár Társaság
Kriza János Néprajzi Társaság
Lasarus Alapítvány
Magyar Ifjúsági Tanács
Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet
Partiumi Magyar Művelődési Céh
Pósta Béla Egyesület
Romániai Falugondnokságok Szövetsége
Romániai Magyar Dalos Szövetség
Romániai Magyar Gazdák Egyesülete
Romániai Magyar Közgazdász Társaság
Romániai Magyar Néptánc Egyesület
Romániai Magyar Zenetársaság
Szeret Klézse Alapítvány
Teleki Téka Alapítvány
Tranzit Ház
33 intézmény
Jelen pályázati felhívásban csak a felsorolt szervezetek nyújthatnak be pályázatot.


A pályázati felhívás tárgya:
Romániai illetőségű, a magyar nyelvű felsőoktatáshoz kapcsolódó háttérintézmények működésének és/vagy programjainak támogatása

A pályázatra meghívott intézmények:
Apáthy István Egyesület
Bolyai Társaság-Kolozsvár
Cholnoky Jenő Földrajzi Társaság
Entz Géza Alapítvány
Farkas Gyula Egyesület
Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet
Marosvásárhelyi Tanító- és Kántorképző
Medea Egyesület
POLITEIA Egyesület
Pro Oeconomica Egyesület
Pro Philosophia Alapítvány
Studium Alapítvány
12 intézmény

Jelen pályázati felhívásban csak a felsorolt szervezetek nyújthatnak be pályázatot.

Összesen kiemelt intézmény normative támogatásra és meghívásos támogatásra 56

Regionális meghívásos pályázati kiírás (itt nincs reánk vonatkozó téma!)

Meghívásos pályázati felhívás nemzetpolitikai jelentőségű programok támogatására:


1. az erdélyi nemzeti jelentőségű kulturális és médiatámogatási program keretében kiadványok, folyóiratok, szaklapok megjelentetésére

2. az erdélyi nemzeti jelentőségű programok keretében színházak, bábszínházak, néptáncegyüttesek támogatására

3. az erdélyi nemzeti jelentőségű programok keretében szórványkollégiumok működtetésének támogatására

 

© AESz, 2008. Minden jog fenntartva. Grafika: Ördög-Gyárfás Ágota. Webdesign: http://www.voidart.ro/