Ma 2020. február 25., kedd, Géza napja van.

Főmenü

Hírek

Húszéves az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége

Húszéves az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége


Megalakulásának 20. évfordulóját ünnepelte az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége 2012. május 17. és 20. között Sepsiszentgyörgyön. Az évforduló hangulatát, ünnepélyességét döntő módon meghatározta az is, hogy a háromnapos ünnepnek része volt a Szövetség rendes évi nyelvünnepe is, A Magyar Nyelv Napjai Erdélyben; idén: Sepsiszentgyörgyön. Így a jubileumi ünnep több volt, mint megemlékezés: az anyanyelvi versenyek résztvevői – hozzávetőleg másfélszáz diák – jelenlétükkel nemcsak visszatekintésre, hanem jövőbenézésre is késztettek.
Az ünnepi rendezvény társszervezői voltak: a sepsiszentgyörgyi Református Kollégium és a Kós Károly Iskolaközpont, a kisiskolások anyanyelvi vetélkedőjét szervező Napsugár gyermeklap, valamint a román Oktatásügyi, Kutatási Ifjúsági és Sportminisztérium.
A gazdag program egyik fénypontja az ünnepi megnyitó volt: a rendezvényt a házigazdák, szervezők részéről Sztakics Éva alpolgármester asszony, Kőmíves Noémi Kovásznai megyei magyar szakos tanfelügyelő, Várady Izabella tanácsos asszony, az oktatási minisztérium képviselője és Péntek János professzor, akadémikus, az AESZ elnöke köszöntötte, majd ezt követően került sor A Magyar Nyelv Napjai rendezvény ünnepi mozzanatára, a Nyelvőrzés Díjának átadására. Ezt a kitüntetést 2000-ben alapította a Szövetség. Évente egyszer ítéli oda az elnökség olyan nyelvészeknek, nyelvművelőknek, tanároknak, közéleti személyiségeknek, akik a magyar nyelv tisztaságának megőrzéséért, az anyanyelvi kultúra ápolásáért, a magyarul beszélők anyanyelv-használati jogaiért munkálkodtak. 2007-től, az író halála után, a rangos elismerés megnevezése: Sütő András-díj – A Nyelvőrzés Díja. A 2012 -es év díjazottja Tulit Ilona tanárnő, aki több évtizedes tanári, szakfelügyelői, tankönyvszerzői és nyelvművelő tevékenységéért érdemelte ki a rangos elismerést.
A jubileumi közgyűlésen Péntek János professzor elnöki beszámolóját követően az ünnep díszvendégei – Répás Zsuzsa helyettes államtitkár, Wacha Imre főiskolai docens, Egyed Emese, egyetemi tanár, a Georgius Aranka Társaság elnöke, Antalné Szabó Ágnes, az ELTE tanára, a Kárpát-medencei Simonyi Zsigmond helyesírási versenyek szervezője, Nagy L. János, egyetemi tanár, az Implom Józsefről elnevezett helyesírási versenyek szervezője, Zsigmond Győző és Tapodi Zsuzsa egyetemi tanárok, az AESZ anyanyelvi versenyeinek szervezői, Lászlóffy Pál, Romániai Magyar Pedagógusszövetség tiszteletbeli elnöke, Demeter Emőke, valamint Zsigmond Emese, a Napsugár gyermeklap főszerkesztője – mondták el ünnepi gondolataikat. Együtt ünnepelt az AESZ tagságával Benkes Zsuzsa budapesti főiskolai tanár, Petőfi S. János professzor, az olaszországi Maceratai Egyetem tanára, Cs. Nagy Lajos, a Pozsonyi Egyetem vendégtanára, N. Császi Ildikó docens, a budapesti Károli Egyetem tanára (mindketten az Implom József Helyesírási verseny erdélyi elődöntőjének szakmai irányítói), továbbá Keppel Gyula Kazinczy-díjas középiskolai tanár, Kerekes Barnabás Kazinczy-díjas középiskolai tanár, az Anyanyelvápolók Szövetségének társelnöke, Takács Edit, a Nemzeti Tankönyvkiadó képviselője, az Implom József Helyesírási verseny Kárpát-medencei szakaszának titkára, Bodó Barna, a Kárpát-medencei Szórványszövetség elnöke, az anyanyelvi vetélkedők kísérő és felkésztő pedagógusai, helyi magyartanárok, a Szövetséghez közel álló személyek.
Évtizedes hagyomány, hogy a nyelvi ünnepek alkalmával szakmai tanácskozást is szervez a Szövetség. Idén a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében a Kárpát-medencei anyanyelvi mozgalom helyzetéről tanácskoztak a résztvevők. Ezen belül: Az anyanyelvi versenyek helyzete, további összehangolásuk lehetőségei; A média szerepe a nyelvi műveltség terjesztésében és a követhető nyelvi minta felmutatásában; Civil mozgalom a nyelvi jogok biztosításában voltak a fő témák. A hozzászólások, vélemények, vitaindító kérdésfelvetések közös gondolata, hogy igen nagy szükség van az anyanyelv ügyét felkaroló, az anyanyelvi oktatást és a magyartanári munkát is támogató médiumok, civilszervezetek összehangolt tevékenységére, fontos az anyanyelvi versenyek színvonalának folyamatos növelése, fenntartása, a versenyeink szakmai követelményrendszerének Kárpát-medence szerte egységes elvárásokhoz való igazítása.
A 20 éves évforduló alkalmával az AESZ egy rendhagyó, tartalmában igen gazdag visszatekintő jubileumi kiadvánnyal ajándékozta meg vendégeit. A Nyelvét megtartó közösség – közösségét megtartó nyelv. Az AESZ két évtizede a nyelvi közösség szolgálatában című kötet tartalmaz történelmi áttekintőket, visszaemlékezéseket, vallomásokat, tábori emlékeket, versenybeszámolókat, ugyanakkor ma is érvényes-értékes tudományos publikációkat a Szövetség régebbi kiadványaiból.
Az emlékező ünnepléshez kapcsolódó A Magyar Nyelv Napjai keretében sor került az AESZ hagyományos versenyeire: a Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedőre, kis-, általános és középiskolások, valamint a szakközépiskolások részére. A résztvevők egész napos kiránduláson ismerkedhettek Felső-Háromszék tájaival, kulturális értékeivel.
Jókedvű, családiasan bensőséges, egyes mozzanataiban emelkedett ünnepség volt az AESZ évfordulós rendezvénye. Az elmúlt két évtized eredményeit, kudarcait, örömeit, hiányosságait, elégtételeit, olykor elégedetlenségeit beszélhették meg a résztvevők, mert a Szövetség múltja kötelez: alkotó jelent, jól átgondolt jövőbeli terveket kíván.

Erdély Judit, programvezető alelnök

 


 

© AESz, 2008. Minden jog fenntartva. Grafika: Ördög-Gyárfás Ágota. Webdesign: http://www.voidart.ro/